Умови

Загальні положення

Будь ласка, ознайомтеся з наступними важливими умовами, які поширюються на використання продукції “Хазера Сідз Лтд.” [Hazera Seeds Ltd.] (надалі – компанія “Хазера”). Дані умови та обмеження є обов’язковими для виконання будь-яким користувачем продукції (насіння та ін.), проданої або іншим чином наданої компанією “Хазера” або іншими особами від її імені.

Прийняття та зміна умов

Використання продукції компанії “Хазера” свідчить про Ваше безумовне прийняття всіх цих умов. Якщо Ви не погоджуєтеся з будь-якою умовою, не використовуйте продукцію компанії “Хазера”. Компанія “Хазера” може вносити зміни до цих умов без повідомлення, і тому, будь ласка, прочитуйте цю сторінку кожного разу, коли Ви заходите на наш сайт. Користування цим сайтом після внесення змін в його умови свідчить про прийняття змінених умов. Поточна редакція цих умов датується 5 серпня 2014 року.

Обмеження щодо використання продукції

Використання насіння та сортів компанії “Хазера” підлягає наступним умовам та обмеженням: Помірна ціна насіння відображає наступні умови. Відкриттям упаковки з насінням або використанням насіння компанії “Хазера” Ви виражаєте ПРИЙНЯТТЯ Вами всіх цих умов. Якщо Ви не приймаєте або не розумієте будь-яку умову, поверніть невідкриту упаковку протягом 21 дня з моменту її отримання для повного відшкодування її вартості. Компанія “Хазера” виробляє насіння, яке відповідає її високим стандартам. Однак продуктивність насіння та сортів залежить від численних факторів (наприклад, від навколишнього середовища, рівня агротехніки вирощування, зберігання, невиявлених дефектів) і НЕ ГАРАНТУЄТЬСЯ, тому для користувача ціна на насіння становить дуже малу частку в потенційному доході від урожаю.

Зберігання насіння має першочергове значення для збереження високої якості насіння, його сили та життєздатності для майбутнього використання. Низька температура та низька вологість насіння (у відкритій тарі) є двома найефективнішими чинниками підтримання якості насіння під час його зберігання. Намагайтеся зберігати насіння овочевих культур по можливості при 35% відносної вологості та приблизно 10°C та запобігайте їхнім перепадам.

Заява про невикористання ГМО

Усі сорти овочевих культур, вирощені компанією “Хазера”, створені за допомогою традиційних методів вирощування без використання методів генетичного модифікування, що призводять до появи генетично-модифікованих організмів, визначення яких наведено у Директиві 2001/18 Європейського Парламенту та Ради ЄС про навмисний випуск у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів.

Ви погоджуєтеся з тим, що:

  • Усі вигоди, так само як і ВСІ РИЗИКИ, пов’язані з використанням насіння, виключно належать користувачу/покупцю. Якщо передбачається комерційне використання, користувач повинен оформити договір страхування від незадовільних результатів.
  • Крім гарантійних зобов’язань, зазначення яких на упаковці з насінням вимагається законодавством щодо насіння (такі зазначені на упаковці дані поширюються на насіння на момент його продажу компанією “Хазера”, і не обов’язково після такого продажу, і є суто статистичними), а також з урахуванням допустимих відхилень, встановлених законом або практикою, КОМПАНІЯ “ХАЗЕРА” ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ УСНИХ ТА ПИСЬМОВИХ, ПРЯМИХ ТА НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ТЕХНІЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ, ВІДСУТНОСТІ У НАСІННІ ХВОРОБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ НАСІННЯ, ТА ГМО, А ТАКОЖ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВІДПОВІДНОСТІ КОНКРЕТНІЙ МЕТІ.
  • ВИКЛЮЧНИЙ ЗАСІБ СУДОВОГО ЗАХИСТУ КОРИСТУВАЧА/ПОКУПЦЯ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ВТРАТ, ВИТРАТ ЧИ ЗБИТКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НАСІННЯМ КОМПАНІЇ “ХАЗЕРА”, ОБМЕЖУЄТЬСЯ СУМОЮ, ЩО ДОРІВНЮЄ ЦІНІ ПРИДБАННЯ ВИКОРИСТАНОГО НАСІННЯ. У ЖОДНОМУ РАЗІ АНІ КОМПАНІЯ “ХАЗЕРА”, АНІ БУДЬ-ЯКИЙ ЇЇ УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРОДАВЕЦЬ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, РЕАЛЬНІ, НЕПРЯМІ, ПОБІЧНІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ, НА ЯКІЙ ВОНИ БАЗУЮТЬСЯ.
  • Рекламації повинні супроводжуватися упаковкою насіння та направлятися компанії “Хазера” негайно, щоб уможливити огляд поля, упаковки та насіння. Недотримання цих вимог позбавляє сили всі претензії.
  • Насіння може використовуватися лише для виробництва однієї культури. Не дозволяється ані перепродаж насіння, ані збереження чи продаж на насіння будь-якого зібраного продукту.
  • Суворо забороняється видозмінювати насіння, використовувати чи спричиняти/дозволяти його використання у його розведенні чи для подальшого розмноження, відтворення матеріалу для розмноження та/або у виробництві насіння.
  • Користувач насіння зобов’язаний надавати та/або забезпечувати прямий доступ до його Діяльності будь-якій особі, що діє від імені компанії “Хазера”, для надання можливості компанії “Хазера” здійснити перевірку дотримання вищенаведених вимог та, загалом, майнових прав компанії “Хазера” щодо насіння та репродукційного матеріалу. Під “Діяльністю” тут маються на увазі теплиці та адміністративні приміщення користувача чи третіх особі, що діють від імені користувача. За вимогою користувач також повинен надати прямий доступ до його керівництва.
  • ВИ ПОВИННІ НАДАТИ ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЦІ УМОВИ БУДЬ-ЯКОМУ ПОДАЛЬШОМУ КОРИСТУВАЧУ НАСІННЯ, ЯКЕ ПЕРЕБУВАЄ У ВАШОМУ ВОЛОДІННІ, ТА/АБО ВИРОЩЕНИХ З НЬОГО РОСЛИН. У разі невиконання цієї вимоги Ви будете зобов’язані убезпечити компанію “Хазера” від будь-якої претензії з боку такого користувача та відшкодувати їй збитки, пов’язані з такою претензією.
  • Про інші обмеження щодо ціни та відповідальності можна домовлятися ЛИШЕ у письмовій формі.
  • Кожна з наведених вище умов підлягає примусовому виконанню в тій мірі, в якій це дозволено законом.